• กสท.
  • กสท.เผยคูปองทีวีดิจิตอลใช้เป็นส่วนลดซื้อทีวีและกล่องแปลงสัญญาณ ขณะที่ราคาคูปองยังไม่สามารถสรุปราคาได้ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ยังไม่สามารถสรุปราคาคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลได้ เนื่องจากยังมีการพิจารณาแย้งกันในเรื่องหลักเกณฑ์ 2 ประเด็น คือ มูลค่าของคูปอง และ การทำทีวีชุมชน โดยประเด็นมูลค่าคูปองนั้น ตนมองว่า การแจกราคาคูปองที่น้อยลงก็จะแจกได้จำนวนมากขึ้น ดีกว่าการแจกราคาคูปองสูงสุดแต่แจกได้จำนวนน้อยลง ซึ่งถ้าแจกราคาน้อยลงอาจแจกได้ถึง 12 ล้านครัวเรือน ด้วยงบประมาณที่วางไว้ในปีแรก 12,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังคงยืนยันว่าสามารถแจกคูปองได้ทัน กรอบเวลาที่วางไว้ คือ ปลายเดือนมิ.ย.ถึงต้นก.ค.57 แน่นอน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.ได้สรุปเบื้องต้นในแนวทางการนำคูปองไปใช้ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล โดยประชาชนสามารถนำคูปองที่ กสทช. แจกให้เป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ ดังนี้ 1.เครื่องโทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (iDTV) 2. กล่องแปลงสัญญาณ หรือ เซ็ตทอปบ็อก ที่เป็นรับสัญญาณภาคพื้นดิน แบบดีวีบี ทีทู (DVB T2) 3.เซ็ตทอปบ็อกที่รับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี-ดาวเทียม (ยกเว้นประเภท free […]

  • จับตาวาระ กสท. เตรียมออกร่างประกาศส่งเสริมการรวมกลุ่มวิชาชีพและกำกับการแข่งขัน พร้อมถกต่อ…คูปองทีวีดิจิตอล สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ 21 เม.ย. 57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 14/57 เตรียมพิจารณาการออก ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … รวมทั้งพิจารณาการออกประกาศที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อีก 2 ฉบับ คือ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ…. และ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ซึ่งหากเห็นชอบแล้ว จะนำร่างประกาศที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม กสทช.เพื่อขอความเห็น และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนต่อไป ส่วนวาระคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอลยังต้องถกต่อนั้น นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “มูลค่าคูปองจะเพิ่มเป็นเท่าใด? นั้น เป็นโจทย์ค่อนข้างยากในการหาราคาที่เหมาะสมที่ไม่มากไปหรือน้อยไป และสามารถนำไปใช้แลกซื้อได้สารพัดประโยชน์ เช่น ส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตอลรุ่นใหม่ที่มีจูนเนอร์ในตัว […]

  • กสทช.อนุมัติไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอลช่อง 27 อาร์เอส ยันอุทธรณ์ศาลปกครองต่อกรณีมัสต์แฮฟบอลโลก 2014 ขณะที่ราคาคูปองยังไม่มีข้อสรุป พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. มีมติเห็นชอบให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ช่องหมายเลข 27 หลังจากที่อาร์เอสส่งผังรายการกลับมาใหม่ โดยก่อนหน้านี้ กสท. ได้อนุมัติให้ผู้ที่ชนะการประมูล 23 ช่อง ให้ได้รับใบอนุญาตและมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.2557 ไปแล้ว โดยผู้ประกอบการต้องออกอากาศภายใน 30 วัน นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ยังมีมติให้เร่งอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว ในประเด็นยืนยันสิทธิของประชาชนที่จะต้องได้รับชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกฟรีมาโดยตลอด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตามที่ ศาลปกครองมีคำพิพากษาตัดสิน คดีที่ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด […]

  • เลขาธิการ กสทช. ชี้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ไตรมาสแรกปี 57 กสทช. ออกสติกเกอร์รับรองมาตรฐานทีวิดิจิตอล และ SET TOP BOX ไปแล้ว 8.79 แสนเครื่อง ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยมีแนวโน้มชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฟรีทีวี) ที่เริ่มมีการนำเนื้อหารายการมาทดลองออกอากาศผ่านโครงข่ายของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่เริ่มเปิดให้บริการโครงข่ายจำนวน 4 สถานีหลัก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลาไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557ที่ผ่านมา โดยจากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ไตรมาสแรกของปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) มีการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Digital Television (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. มีจำนวน 186,700 เครื่อง และออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (SET […]

  • กสท. ยังไม่ให้ใบอนุญาตช่องดิจิตอล RS โดยอาจอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด หลังศาลปกครองตัดสินเพิกถอนมัสต์แฮฟเฉพาะบอลโลก2014 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 726/2556 กรณีที่บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้ายได้ฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ มัสต์แฮฟ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้ง 64 นัดการแข่งขัน ต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ส่งผลให้นัดดังกล่าวทั้งหมดผู้ชมต้องดูผ่านกล่อง โดยมีคำพิพากษาว่า ให้เพิกถอนเฉพาะกรณีของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในข้อที่ 3 ว่า การที่กสทช. อ้างอำนาจประกาศดังกล่าวเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนที่ควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงการชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย แต่โดยหลักกฎหมายปกครองไม่ยอมรับการอ้างประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เนื่องจากขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เนื่องจากทางอาร์เอสต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเผยแพร่ในประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ทางอาร์เอสได้เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 12 […]