• กสท.
  • เลขาธิการ กสทช. ชี้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ไตรมาสแรกปี 57 กสทช. ออกสติกเกอร์รับรองมาตรฐานทีวิดิจิตอล และ SET TOP BOX ไปแล้ว 8.79 แสนเครื่อง ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยมีแนวโน้มชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฟรีทีวี) ที่เริ่มมีการนำเนื้อหารายการมาทดลองออกอากาศผ่านโครงข่ายของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่เริ่มเปิดให้บริการโครงข่ายจำนวน 4 สถานีหลัก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลาไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557ที่ผ่านมา โดยจากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ไตรมาสแรกของปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) มีการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Digital Television (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. มีจำนวน 186,700 เครื่อง และออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (SET […]

  • กสท. ยังไม่ให้ใบอนุญาตช่องดิจิตอล RS โดยอาจอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด หลังศาลปกครองตัดสินเพิกถอนมัสต์แฮฟเฉพาะบอลโลก2014 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 726/2556 กรณีที่บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้ายได้ฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ มัสต์แฮฟ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้ง 64 นัดการแข่งขัน ต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ส่งผลให้นัดดังกล่าวทั้งหมดผู้ชมต้องดูผ่านกล่อง โดยมีคำพิพากษาว่า ให้เพิกถอนเฉพาะกรณีของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในข้อที่ 3 ว่า การที่กสทช. อ้างอำนาจประกาศดังกล่าวเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนที่ควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงการชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย แต่โดยหลักกฎหมายปกครองไม่ยอมรับการอ้างประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เนื่องจากขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เนื่องจากทางอาร์เอสต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเผยแพร่ในประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ทางอาร์เอสได้เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 12 […]

  • เตรียมออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ส่วน ช่อง 7 ขอออกอากาศคู่ขนาน//โครงข่ายเตรียมออกร่างเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนทดลองระบบจริงเมษายนนี้ ในขณะที่รออนุมัติแผนประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าบอร์ดกองทุน และกสทช.ต่อไป สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 31 มี.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 11/57 มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ เพื่อรองรับต่อการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆต่อไป และวาระพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีทั้ง 24 ช่อง เป็นระยะเวลา 15 ปี ตามผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการฯ รวมทั้งการอนุญาตให้ช่อง 7 สามารถออกอากาศคู่ขนาน(Simulcast) ในระบบดิจิตอลทีวีได้ ส่วนวาระการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านขอบเขต งบประมาณ และรูปแบบการดำเนินงาน ก่อนนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) และ กรรมการ กสทช. ต่อไป วาระด้านที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ฉบับที่ […]

  • เมื่อขึ้นปีใหม่มา หลายองค์กรก็ได้จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะขึ้นซึ่งก็สวยงามไปคนละแบบ แต่ก็มีบางแบบที่ส่งเข้าประกวดดังอย่าง รางวัล“สุริยศศิธร”  จนได้รางวัลชนะเลิศ ล่าสุด CAT ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ในชื่อชุด“SENSE  of  LIFE  สุนทรียภาพแห่งชีวิต ในดินแดนห่างไกล” แสดงให้ถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจนเราไม่สามารถรับรู้ได้ แม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเพียงวใด ด้วยวิถีอันเอกลักษณะของผู้คนนั้นสรรสร้างภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางกระแสโลกที่หมุอย่างรดวเร็ว คงจะดีไม่น้อยหากได้เปิดหน้าต่างโลกบใหญ่แห่งนี้ที่หลอมรวมความแตกต่างจนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในอีกหลายมุมของโลก เทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกวิถีชีวิต CAT จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมร้อยสุนทรียภาพแห่งความงวดงามจกแดนไกล แต่งเป็นสีสัน เพราะไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใด แต่การเก็บความทรงจำดีๆ  และเป็นเอกลักษณ์จะทำให้เอกลักษณะเหล่านี้มีค่าตราบนานเท่านาน โดยรับเกียรติจากคุณขจรศักดิ์  สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานอำนวยการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 34 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ […]

  • กสท. เผยโครงข่ายทีวีดิจิตอลพร้อมทดลองออกอากาศ 1 เม.ย.นี้แน่นอน โดยอีกฝากก่อนหน้าจับตาวาระ กสท. พิจารณาคำอุทธรณ์ช่องแก๊งค์การ์ตูน, ขอขยายเวลานำส่งแบบสัญญาบริการเคเบิ้ลทีวี, เรื่อง MMDS และความชัดเจนทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล โดยวาระเตรียมพิจารณาการทดลองแพร่ภาพออกอากาศเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ด้านเทคนิค การทดลองออกอากาศ การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป หรือ Must Carry ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งในอาทิตย์หน้า กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และสำนักงานกสทช.จะเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยถึงข้อเสนอแนะต่างๆในการสนับสนุนคูปองให้ทั่วถึง พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ทดลองทดสอบโครงข่ายออกอากาศทีวีดิจิตอลด้านเทคนิค ในช่วงวันที่ 1-24 เม.ย.57 ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ประมูลได้ทั้ง 24 ช่องสามารถออกอากาศรายการได้ โดยการทดลองครั้งนี้ ครอบคลุม 60% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ รับชมได้ 2 รูปแบบ คือ […]