• งานวิจัยทางการศึกษา
  • ทรู จับมือสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิด True LAB ภายใต้ True Innovation จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงบ 110 ล้านบาท ส่งเสริมงานวิจัยภาคการศึกษา เชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ โดยจัดตั้งศูนย์ True LAB ในมหาวิทยาลัย